Vergoeding 

Afhankelijk van uw verzekering vergoeden veel maatschappijen deze behandelingen. Informeer altijd vooraf bij uw verzekering.

Kijk ook even op de site van de Bond voor Europese Voetreflexologen voor meer informatie.
Klik op: refllex-ber.nl, onder het hoofdje “zorgverzekeraars”.

Paula van Doodewaard is geregistreerd beroepslid bij de Bond van Eeuropese Reflexologen. Dit houdt in dat zij elke twee jaar een beroepstoets aflegt en haar vakkennis  op peil houdt door middel van intervisiebijeenkomsten.
Paula is geregistreerd onder nummer: AGB 90 043241