Wat is voetreflexologie?

Voetreflexologie werd al toegepast in het oude China, Egypte en bij bevolkingsgroepen van Noord en Zuid-Amerika (indianen).

In die tijd had de mens nog bewust contact met zijn hogere Zelf en zijn intuïtie. Men was zich bewust van de natuurwetten en respecteerde de aarde en zijn bewoners.

Deze mens voelde aan wat hij wel en niet moest doen. In onze tijd lijkt het materialistische denken sterker ontwikkeld dan ons gevoelsleven, waardoor onze intuïtie onderdrukt wordt.

Voetreflexologie gaat als therapie uit van eenheid van lichaam en geest. De gedachte er achter is dat 'ziek zijn' het signaal is van een verstoorde harmonie in die eenheid. Door de behandeling kunnen verstoringen in die eenheid, worden opgeheven.

Deze therapie, toegepast met de juiste instelling en een goede techniek, geeft openheid, tolerantie, begrip en liefde aan de medemens, zodat niet alleen de fysieke, maar ook de psychische en emotionele aspecten van de mens op een positieve wijze bij de behandeling betrokken worden.

Wij kunnen onze voeten in verschillende zones onderverdelen en zo ons lichaam geprojecteerd zien in onze voeten.

Doordat de reflexoloog met de duimen impulsen geeft op deze zones, gaat er een stimulerende werking uit naar het corresponderende deel van het lichaam.

Door deze therapie kunnen de betreffende organen, spieren, zenuwen en klieren zich herstellen of versterken. Het is meer dan een symptoombestrijding.

De reflexoloog geneest dus niet, maar activeert het proces van natuurlijke genezing. Niet alleen die zones waar zich de verstoring bevindt worden behandeld, maar alle zones en op die manier de 'mens als geheel'.

Tijdens de behandeling maakt de reflexoloog aantekeningen om een beeld te krijgen waar de harmonie is verstoord. Bij een volgende behandeling wordt aan die plaatsen extra aandacht besteed